GEOBLOG DEL CATALÀ CENTRAL

dimecres, 15 de desembre de 2010

Els digitalsAixò ho vaig sentir en una de les entrevistes que vam fer en terres selvatanes de les Guilleries. I fou precisament en tractar de les activitats reproductives del bestiar de peu rodó que el nostre informant va caure en el greu parany d'il·lustrar la seva explicació tècnica amb l'ús d'aquest cultisme tan poc adient.

No cal dir que la confusió entre digitals i genitals és ben justificable i s'explica per la similitud formal entre aquests dos mots substantius, i hi ajuda, diria jo, el fet que un hom hagi volgut trobar, dins un repertori d'elements cultes que no dominem gaire, un mot suau (és a dir, un bon eufemisme) per mirar d'estalviar-se la duresa del mot vulgar o l'especialització del mot de registre pagesívol, que en aquest cas potser hauria estat turmes.

Les turmes.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...