GEOBLOG DEL CATALÀ CENTRAL

diumenge, 19 de desembre del 2010

L'aviram d'OsorDe les entrevistes que vam fer al terme municipal d'Osor durant la primavera de l'any 2008 se'n pot destacar, entre moltes altres coses, una particularitat semàntica que a mi, en aquell moment, em va sorprendre en gran manera però que, tanmateix, no he après a valorar com calia fins que no he llegit al Diccionari Etimològic de Joan Coromines les argumentacions que fan al cas.

Em refereixo ara al significat que hom dóna, en aquell indret de les Guilleries, al substantiu aviram (de gènere femení, pron. viram per afèresi vocàlica), que no és altre, allà, que el de 'conjunt de tot el bestiar casolà', i no pas el de 'conjunt d'animals de ploma', que és, aquest sí, com tots vosaltres sabeu, el sentit que, sense discussió, té aquest mot al Principat i a les Balears i el que li reconeix el mateix diccionari normatiu.

No cal dir que el nostre informador, en adonar-se de la nostra estupefacció davant del sentit, d'abast tan general, que ell donava a aquest substantiu col·lectiu, hagué de certificar-m'ho amb gran fermesa i convicció, i un servidor, amb més dubtes al cap que no pas clarícies, n'eixí tot conjecturant -vegeu si en sóc, d'ignorant- que els garrins, les eugues i els llapins de les Guilleries no haguessin ja llevat ploma voladora damunt el seu vestuari i carnadura habituals.

Però no. Es veu que no. Havent fet, doncs, pel meu compte la consulta corresponent al DECLC (volum I, pàgs. 519-520), hem pogut comprovar que en l'argumentació etimològica relativa a aquest mot, el professor Coromines es decanta per l'opció de considerar que aquest prové d'una hipotètica forma llatinovulgar derivada del llatí AVIS basant-se, sobretot, en raons fonètiques i semàntiques (i negant, precisament, l'existència de l'accepció que nosaltres hem trobat a Osor); i ho fa, a més, oposant-ho explícitament a la hipòtesi, formulada per altres autors (Moll, Montoliu i Rohlfs), segons la qual el substantiu aviram no seria sinó una derivació del verb HABERE entès en el sentit de 'bestiar'. 

Com que aquesta no és una qüestió sobre la qual jo pugui dir gran cosa més, em limito a insistir en el que ja ha estat dit abans i a oferir-vos, una altra vegada, allò que tan generosament em van dir a cal Sastrellarg d'Osor: que el mot aviram té, en aquest lloc, el sentit de 'bestiar', tant si aquest bestiar porta ploma com si no en porta.     Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...