GEOBLOG DEL CATALÀ CENTRAL

dijous, 9 de setembre de 2010

Entrescar

El senyor Emili Rams, historiador i dinamitzador cultural, autor de diverses obres monogràfiques sobre la vila d’Anglès i sobre les Guilleries en general, és alhora el responsable de l’Arxiu Municipal d’Anglès. Ell fou la persona que, per recomanació externa, ens va fer de mitjancer a l’hora de concertar, en aquest indret del català central, les nostres entrevistes amb parlants genuïns de la primera generació anglesenca. El grup d’informadors convocats per Emili Rams el conformaren els senyors Joan Pèlach, Maria Cairol, Ricard Gol i Amèlia Gamell, i les entrevistes es van dur a terme en dependències municipals durant la primavera de l’any 2009. 

Ell mateix, havent aconduït d’aquesta manera tan profitosa la recollida de dades que hi vam dur a terme, assistí a la majoria de sessions i hi intervingué decisivament, adés aplanant-nos el terreny amb aclariments oportuns, adés introduint qüestions noves i observacions vàries no necessàriament vinculades a les qüestions que nosaltres formulàvem.

Entre aquestes observacions seves, hi hem de posar, en un lloc prou destacat, la relativa al verb entrescar, que a la vila d’Anglès, segons comentari seu, hi pot tenir el sentit de ‘guiar, dirigir, adreçar una persona envers algun lloc’; accepció nova, doncs, la que Emili Rams ens oferia per a aquest verb transitiu, car no es troba en el nostre diccionari normatiu (el DIEC-2) ni tampoc en els altres repertoris lèxics que hem pogut consultar.

Pel que fa al DIEC-2, hem de recordar que solament reconeix a aquest verb el sentit específic de ‘tòrcer lleugerament (les dents d’una eina), alternativament a una banda i a l’altra, a fi que s’obri pas més fàcilment’; significat que jo mateix tinc molt present i com a propi del meu entorn per raó dels meus ascendents familiars, relacionats –sempre m’agrada de dir-ho– amb l’artesania de la fusta i amb les eines que precisament eren objecte d’aquesta operació d’adreç (la serra i el xerrac, particularment) i, és clar, amb l’estri conegut com a entrescador que, com sabeu, es feia servir amb aquesta finalitat.
1 comentari:

Helena Bonals ha dit...

Jo no puc evitar relacionar-ho amb "engrescar", per semblança i per connotacions. No sé si desbarro!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...