GEOBLOG DEL CATALÀ CENTRAL

dijous, 2 de setembre de 2010

La tia d'Arenys
Ingrata visita la que reben les dones d’Arbúcies! Sol durar una setmana encara no –una mala setmana, tanmateix–, i sol tenir efectes força negatius, i a voltes devastadors, sobre l’organisme i l’estat d’ànim femenins.

La tia d’Arenys! Expressió que en el sentit que aquí li donem solament hem trobat consignada en un quadernet anònim, i sense datació, però probablement de les primeries del segle XX, que fou trobat a Arbúcies i encertadament publicat pel MEMGA (Museu Etnològic del Montseny la Gabella) l’any 1989; l’opuscle, brevíssim però molt sucós, prologat pel professor Jordi Bruguera, no solament conté material lèxic –al qual voldré referir-me en altres ocasions– sinó també notables al·lusions a la fonètica i morfologia locals.

Malgrat aquesta referència documental, cal dir que aquest ús tan singular no fou reconegut pels nostres informadors d’Arbúcies quan hi férem les entrevistes de rigor durant el mes de juliol de l’any 2009. Aquí, com en altres punts del català central, hi preval la mala setmana.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...